AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Mahmut Ak (Vekaleten)

İstanbul Üniversitesi

mak@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL

İstanbul Üniversitesi

guvenb@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12675

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Murat ÖZGEN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ali Murat VURAL

İstanbul Üniversitesi

murat.vural@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 – 12657

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ

İstanbul Üniversitesi

ayapar@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12657

Özgeçmiş

Prof. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

belkisulusoy@gmail.com

(212) 440 00 00 – 12702

Özgeçmiş

Prof. Dr. Veysel BATMAZ

İstanbul Üniversitesi

veysel.batmaz@gmail.com

(212) 440 00 00 – 12637

Özgeçmiş

Prof. Dr. Murat ÖZGEN

İstanbul Üniversitesi

mozgen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 – 12715

Özgeçmiş

Prof. Dr. Neşe KARS

İstanbul Üniversitesi

nesekars@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 12610

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nilüfer SEZER

İstanbul Üniversitesi

nsezer@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12741

Özgeçmiş

Prof. Dr. Özgür GÖNENÇ

İstanbul Üniversitesi

ozgurgonenc@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 12625

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ece KARADOĞAN DORUK

İstanbul Üniversitesi

ecek@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12668

Özgeçmiş

Prof. Dr. SEÇKİN ÖZMEN

İstanbul Üniversitesi

sozmen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12642

Özgeçmiş

Prof. Dr. Suat GEZGİN

İstanbul Üniversitesi

gezgin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12601

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seda MENGÜ

İstanbul Üniversitesi

seda.mengu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12740

Özgeçmiş

Prof. Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL

İstanbul Üniversitesi

guvenb@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12675

Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi

abdullahozkan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12682

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ayşe Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL

İstanbul Üniversitesi

cilgaz@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12736

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hediye Esra ARCAN

İstanbul Üniversitesi

arcan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 2646

Özgeçmiş

Doç. Dr. Meltem BOSTANCI

İstanbul Üniversitesi

meltemb@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12671

Özgeçmiş

Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

İstanbul Üniversitesi

fgoksu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12668

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜNDÜZ

İstanbul Üniversitesi

ugunduz@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 – 12742

Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgü YOLCU

İstanbul Üniversitesi

ozguy@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 18544

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sergün KURTOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sergunk@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12686

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şebnem ÇAĞLAR

İstanbul Üniversitesi

caglars@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12686

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şükrü SİM

İstanbul Üniversitesi

sukrusim@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 12697

Özgeçmiş

Doç. Dr. Veli POLAT

İstanbul Üniversitesi

polve@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12651

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK

İstanbul Üniversitesi

ydileke@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12736

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN

İstanbul Üniversitesi

mesut_aytekin@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 10714

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Necla ODYAKMAZ ACAR

İstanbul Üniversitesi

necla.acar@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12703

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

Mustafa Kemal Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNDÜZ KALAN

İstanbul Üniversitesi

okalan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TÜRKOĞLU

İstanbul Üniversitesi

turkoglus@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 10716

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Esma ACAR

İstanbul Üniversitesi

edemirer@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 80

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fikret İLKİZ

İstanbul Üniversitesi

Öğr. Gör. Yusuf Ziya AY

İstanbul Üniversitesi

yzay@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12742

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Uygar ÇÖLTEKİN

Özel Sektör

uygarcoltekin@uygarcoltekin.av.tr

(212) 234 59 73

Özgeçmiş